We future-proof brands through design

Vi tror på godt samarbeid. Ved å skape rom for å forstå både mennesker og bedrifter, lager vi et solid fundament der resultater og relasjoner kan vokse. Ved å bruke design som et verktøy for forandring og vekst, hjelper vi våre kunder med å finne sin retning. Med strategi og emapti i kjernen.

Tjenester

Merkevaredesign

Visuell identitet

Konseptutvikling

Research og innsikt

Merkevarestrategi

Skriftdesign

Brand guidelines

Navnutvikling

Merkevaretekst

Pakningsdesign

Digital design

Nettside

Digitalt produkt

Nettbutikk

App design

Utvikling

Visuell kommunikasjon

Animasjon

Redaksjonelt design

Skilting

Omgivelsesdesign

Maler

Illustrasjon og ikoner

Film og foto

Infografikk

SoMe-innhold

Prosess

Innsikt og analyse

Vårt arbeid begynner alltid med å forstå. Vi graver dypt for å bli kjent med nåværende situasjon og fremtidig retning. Ved å finne frem til merkevarens fortelling, skaper vi et solid fundament som er relevant og føles riktig. Utganspunktet vi sammen etablerer fungerer som vår designstrategi og en grunnstein for videre arbeid.

Design- og konseptutvikling

For oss er design historiefortelling, og i denne fasen tar det hele form. Sammen ser vi nærmere på ulike designretninger med mål om å skape et sterkt visuelt konsept. Ideer, innovasjon og kreativitet flettes sammen for å finne en personlig stemme og visuell identitet.

Ferdigstilling

I denne fasen klargjør vi designet for lansering. Alle elementer kvalitetssikres og vi bistår i prosessen mot intern og ekstern lansering. Vi tilbyr veiledning i designforvaltning og check-ins i etterkant av lansering for å passe på at alt fungerer som det skal. Etablering av designregelverk skal fungere som et hjelpende verktøy ved fremtidig bruk.