Vergia, Arendals Fossekompani

År 2022 Industri Green energy Leveranser Visual identitet, merkevarestrategi, digital design Kreditering Foto: Gunstein Myrhe, Utvikling: Vidar Fineide, Animasjon: Kai R. Hagen

Vergia er et nytt strategisk investeringsselskap fra Norge. De forvalter en portefølje av industrielle teknologier som i kombinasjon akselererer det grønne skiftet. I tett samarbeid med Vergia utviklet vi en fremtidsrettet og strategisk forankret visuell identitet og nettside.

Konseptet baseres på måten Vergia kombinerer industriell teknologi, kunnskap og partnerskap med andre selskaper. Selskapets ekspertiseområder er representert gjennom abstrakte fremstillinger som deler en felles uttrykksform. Det er disse byggesteinene, basert på Vergia-logoen, som danner kjernen i identiteten.

First House

Previous project

Helseblikk

Next project